TAK PODNOSI SIĘ PRODUKTYWNOŚĆ

Kompleksowa realizacja przedsięwzięć
w zakresie robotyki

Robotyzacja umożliwia uzyskanie wyższej wydajności, powtarzalności i stabilności procesów oraz utrzymanie lub podniesienie wymaganej jakości produktów.

Kompleksowość naszych rozwiązań to pełna obsługa złożonych procesów produkcyjnych – od odbioru materiałów z magazynu przy użyciu robotów mobilnych, poprzez automatyczne lub zrobotyzowane stacje robocze, stanowiska montażowe, kończąc na systemach pakowania, paletyzacji i dostarczeniu towarów do strefy magazynowania.

Robotyzacja umożliwia:

 • Wzrost wydajności
 • Eliminację błędów do wartości poniżej 1%
 • Wzrost dostępności parku maszynowego (OEE)
 • Zastąpienie pracy manualnej operatora i oddelegowanie go do innych dynamicznie zmieniających się procesów
 • Minimalizację przestojów produkcyjnych
 • Poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zmniejszenie kosztów produkcyjnych
 • Pewny zwrot z inwestycji

Stanowiska pakujące

Proces pakowania towarów w kartony zbiorcze jest jednym z kluczowych procesów w zakładach produkcyjnych. Wymaga utrzymania dużej powtarzalności oraz wysokiej wydajności przy zachowaniu najwyższej jakości produktu jak i jego opakowania. Zastosowanie robotów przemysłowych do procesów pakowania pozwala na uzyskanie oczekiwanych korzyści biznesowych, w tym redukcji kosztów.

Intralogistyka – roboty mobilne

Autonomiczne roboty zapewniają realizację podstawowych, ale niezwykle istotnych funkcji w procesach logistycznych. Umożliwiają dostarczanie materiałów niezbędnych w procesie produkcji, transport półproduktów między liniami produkcyjnymi oraz logistykę jednostek paletowych z towarami do zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania.

Logistyka oparta na robotach mobilnych to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów w zakładach produkcyjnych, gdzie trasy, punkty odbioru i dostaw oraz ich częstotliwości są rutynowe. Realizacja zamówień logistycznych na czas (lean management) prowadzi do zwiększenia produktywności i redukcji kosztów.

Stanowiska miksujące

Proces miksowania jest charakterystyczny np. dla klientów oferujących hurtowo produkty FMCG lub w branży chemicznej.
To złożone zadanie wymagające obsługi różnych towarów, które różnią się między sobą kształtem oraz wagą. Stanowiska wykorzystujące roboty przemysłowe wyposażone w systemy wizyjne oraz wielofunkcyjne chwytaki umożliwiają wykonanie tych zadań przy zachowaniu wysokiej wydajności, bez ryzyka pomyłki.

Stanowiska pakietujące

Pakietowanie polega na łączeniu tych samych, pojedynczych towarów w warstwy w celu ułatwienia ich dalszej logistyki. Z uwagi na powtarzalność i duże wydajności, do procesów pakietowania wykorzystywane są roboty przemysłowe. Stanowiska tego typu często poprzedzają proces pakowania towarów w kartony zbiorcze.

Główne korzyści z zastosowania stanowisk pakietujących to zwiększenie wydajności, utrzymanie stałej jakości oraz redukcja kosztów.

Paletyzery

Paletyzacja polega na układaniu towarów na paletowych jednostkach ładunkowych według potrzeb klienta. Jest jednym z procesów logistycznych, który pozwala przygotować towary do dalszego magazynowania. Z uwagi na powtarzalność czynności, paletyzacja odbywa się najczęściej przy użyciu robotów przemysłowych zwanych paletyzerami. Są to wielofunkcyjne stanowiska przystosowane do obsługi różnych typów ładunków, jak również obsługi w tym samym czasie kilku linii produkcyjnych.

Główna korzyść z zastosowania paletyzerów to zwiększenie wydajności linii, a tym samym zwiększenie produktywności, poprawa bezpieczeństwa pracy oraz wysoka jakość produkcji.

Depaletyzery

Depaletyzator to robot przemysłowy wykorzystywany do podnoszenia lub pobierania towarów z uformowanych paletowych jednostek ładunkowych. W zależności od rodzaju towarów depaletyzator można dostosować do istniejących warunków produkcyjnych, jak i do indywidualnych potrzeb produkcji. Wdrożenie zrobotyzowanego procesu depaletyzacji pozwala na poprawę bezpieczeństwa pracy, zwiększenie wydajności produkcji i jakości pracy oraz redukcję kosztów.

Formowanie kartonów

Formowanie kartonów jest jednym z ważniejszych procesów w łańcuchu produkcyjnym. Jedna stacja formowania kartonów wykorzystująca robota przemysłowego pozwala zastąpić kilka różnych kartoniarek. Stacja umożliwia formowanie różnych formatów kartonów bez konieczności jej czasochłonnego przezbrajania.

Jedna formiarka kartonów pozwala na zasilanie w kartony kilku różnych linii pakujących, co prowadzi do oszczędności powierzchni produkcyjnej, zwiększenia produktywności oraz umożliwia redukcję kosztów.

Stanowiska pick&place

Proces pick&place dotyczy głównie zadań przekładania lub pakowania produktów, które należy pobierać pojedynczo. Proces ten jest bardzo dynamiczny, a samo miejsce pobrania i odłożenia znajduje się od siebie w niedużej odległości. Stanowiska tego typu sprawdzają się tam, gdzie niezbędne jest szybkie dostarczanie, przemieszczanie, pakowanie lub montaż małych elementów.

Duże prędkości i małe gabaryty elementów oraz ich nieokreślone spozycjonowanie na transporterach to czynniki, które wprowadzają ryzyko popełnienia licznych błędów przez operatorów. Z tego też powodu stanowiska pick&place coraz częściej stosowane są w procesach produkcyjnych.

Testery i procesy kontroli jakości

Kontrola jakości jest krytycznym procesem, który pozwala na zweryfikowanie właściwości produktu lub serii produktów mających opuścić zakład produkcyjny. Wprowadzenie do obrotu wyrobów, które nie spełniają norm jakościowych skutkuje powstaniem znaczących strat finansowych związanych z ich wycofaniem lub naprawą.

Z tego powodu do procesów produkcyjnych wprowadzone są predefiniowane etapy kontroli jakości. Każdy z takich etapów jest z reguły rutynowy, co pozwala na zastosowanie rozwiązań automatycznej kontroli. Stosując roboty przemysłowe lub coboty np. z systemami wizyjnymi, możemy otrzymać skuteczną kontrolę jakości, bez wpływu na wydajność procesu produkcji.

BRANŻE PRZEMYSŁU

Branże, dla których pracujemy

 

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

 

Posiadamy bogate doświadczenie w stosowaniu rozwiązań zrobotyzowanych, maszynowych oraz systemów automatyki w zakładach produkujących wyroby czekoladowe, gumy, konserwy oraz lody. Nasze rozwiązania pracują zarówno w obszarze produktu otwartego jak i zamkniętego, zawsze z wykorzystaniem dobrych praktyk produkcyjnych (GMP).

W szczególności specjalizujemy się w:

 • Procesach paletyzacji i depaletyzacji
 • Procesach naważania
 • Procesach formowania i pakowania
 • Kontroli jakości
 • Systemach intralogistycznych (roboty mobilne, transportery)
 • Modernizacjach linii produkcyjnych

Produkujemy:

 • Paletyzery
 • Casepackery
 • Sztaplarki (sumatory)
 • Formiarki kartonów
 • Zaklejarki
 • Wagi kontrolne
 • Transportery
 • Dyspensery
 • Chwytaki
 • Stacje zrobotyzowane

 

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

 

Dostarczamy rozwiązania zrobotyzowane, maszynowe, automatyki oraz systemy bazodanowe (IT) dla zakładów produkujących wyroby farmaceutyczne w formach stałych i płynnych. Każde dostarczane przez nas rozwiązanie jest walidowane według modelu V. Nasze rozwiązania budowane są zawsze przy zastosowaniu dobrych praktyk produkcyjnych (GMP).

W szczególności specjalizujemy się w:

 • Procesach pakowania
 • Procesach paletyzacji i depaletyzacji
 • Kontrola jakości
 • Systemach intralogistycznych (roboty mobilne, transportery)
 • Systemach bazodanowych z kontrolą GMP
 • Procesach walidacji wg. GMP
 • Modernizacjach linii produkcyjnych

Produkujemy:

 • Paletyzery
 • Casepackery
 • Formiarki kartonów
 • Zaklejarki
 • Transportery
 • Dyspensery
 • Chwytaki
 • Stacje zrobotyzowane

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

 

Dostarczamy rozwiązania zrobotyzowane, maszynowe, automatyki dla wiodących producentów samochodów osobowych oraz firm produkujących części dla przemysłu motoryzacyjnego.

W szczególności specjalizujemy się w:

 • Nakładaniu taśm
 • Kontroli jakości
 • Optymalizacji procesów produkcyjnych
 • Modernizacjach linii produkcyjnych
 • Systemach bazodanowych

Produkujemy:

 • Chwytaki
 • Transportery
 • Stacje zrobotyzowane

REFERENCJE

Zaufali nam

Wśród naszych Klientów znajdują się między innymi:

 • Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.
 • Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
 • Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.
 • SRG GLOBAL Bolesławiec Sp. z o.o.
 • Eldisy Polska Sp. z o.o.
 • Mondelēz Polska Production Sp. z o.o.
 • Pamapol S.A.
 • FF Marka Własna Sp. z o.o.
 • Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
 • Isotope Technologies Dresden GmbH
 • RELPOL S.A.