Władze spółki

Zarząd PROCOM SYSTEM S.A.

Artur Wójcikowski

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania Projektami, program doskonalenia umiejętności menedżerskich MANAGEMENT oraz Akademię Strategicznego Przywództwa organizowane przez Kanadyjski Instytut Zarządzania we współpracy z Harvard Business School Publishing.

W latach 1996-1998 współpracował z TIM S.A. Od roku 1999 związany z ELEKTROTIM S.A. W latach 2003-2008 Wiceprezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Od roku 2009 r. Prezes Zarządu PROCOM SYSTEM S.A.

Bogdan Doliński

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy

Absolwent, a następnie pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym m.in. kurs na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zakończony egzaminem państwowym.

Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych kilku spółek handlowych. W latach 1991- 2002 pracował w firmie Elektromontaż Wrocław, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Finansowego, a następnie Prezesa Zarządu. W latach 2005-2007 pracował na rzecz ELEKTROTIM S.A., gdzie m.in. pełnił funkcję Dyrektora Handlowego. Od maja 2007 r. jest Członkiem Zarządu – Dyrektorem Finansowym PROCOM SYSTEM S.A.

Rada Nadzorcza

 

Krzysztof Folta – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Jan Zawilak – Członek Rady Nadzorczej

 

Jarosław Zalewski – Członek Rady Nadzorczej