SYSTEMY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Kompleksowa realizacja przedsięwzięć
w zakresie elektryki i automatyki przemysłowej

PROJEKTOWANIE

 

Projektowanie jest jednym z najważniejszych etapów realizacji projektów inwestycyjnych. Głównym celem naszych projektów jest dopasowanie do potrzeb biznesowych naszych Klientów. Dlatego też na każdym etapie projektowania systemów automatyki przemysłowej nasi specjaliści szczegółowo zapoznają się z procesami technologicznymi, istniejącą infrastrukturą, wymaganiami naszych Klientów po to, aby dostarczyć najbardziej efektywne rozwiązania.

 

Nasi specjaliści opracowują projekty: budowlane, wykonawcze w zakresie elektryki, projekty systemów sterowania i wizualizacji (DCS, PLC), instalacji AKPiA, instalacji teletechnicznych (w tym m.in. systemów CCTV, DSO SSWiN), systemów detekcji, sieci komunikacyjnych w oparciu o wybrane przez Klienta protokoły komunikacyjne, sieci światłowodowych, algorytmów sterowania. Projekty automatyki przemysłowej z powyższych zagadnień wykonujemy również dla instalacji zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem lub objętych innymi obostrzeniami ustanawianymi przez naszych Klientów.

URUCHOMIENIA

Uruchomienia instalacji automatyki przemysłowej stanowią finalny etap każdej inwestycji, dlatego też wykonujemy je z szczególnym zaangażowaniem. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy przeprowadzający uruchomienia zapewniają szybkie i skuteczne uruchomienie instalacji i systemów automatyki przemysłowej.

REALIZACJA

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji w zakresie elektryki oraz AKPiA obejmującą swoim zakresem między innymi:

 

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji (projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, powykonawcze)
 • realizację dostaw oraz montażu w zakresie: stacji rozdzielczych SN/nn, zespołów prądotwórczych, okablowania wraz systemami tras kablowych, instalacji teletechnicznych, sieci komunikacyjnych, aparatury systemowej, sieciowej oraz kontrolno-pomiarowej
 • prefabrykację, dostawę, montaż szaf zasilających oraz sterowniczych
 • parametryzację dostarczanych urządzeń, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

SERWIS

Świadczymy kompleksowe usługi serwisowe, w zakresie systemów automatyki przemysłowej SCADA oraz instalacji obiektowych, dzięki czemu zapewniamy bezawaryjną pracę całych obiektów. W dłuższej perspektywie czasowej pozwala to na optymalizację kosztów związanych z nieplanowanymi postojami i zwiększenia wydajności pracy.

 

W zakres naszych usług serwisowych wchodzą:

 • przeglądy okresowe wraz z niezbędna konserwacja instalacji automatyki
 • wsparcie programistyczne w zakresie systemów SCADA: wprowadzanie zmian w oprogramowaniu, archiwizację danych, wsparcie zdalne – konsultację, zdalny podgląd, wsparcie obsługi
 • rekonfiguracje, rekalibracje urządzeń, przeprowadzanie testów, diagnostyka

Świadczymy również ramowe umowy serwisowe, które swoim zakresem obejmują nie tylko poszczególne instalacje, ale całe zakłady produkcyjne.

Instalacje automatyki przemysłowej i systemów sterowania

Systemy sterowania

Jednym z najważniejszych aspektów naszej pracy jest projektowanie systemów sterowania, wdrażanie i ich wizualizacja. W ramach wdrożeń systemów sterownia i wizualizacji wykonujemy usługi związane z przygotowywaniem koncepcji, wdrażaniem systemów w oparciu o gotowe projekty oraz projekty „pod klucz”.

Jesteśmy wszechstronnym integratorem, pracujemy w ramach platform:

 • Siemens – PCS 7
 • ASKOM – ASIX
 • ASTOR – WonderWare
 • Schneider – CITECT
Automatyka przemysłowa i systemy optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków

Systemy optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków

Wdrażany przez nas system optymalizacji pracy bloku biologicznego oczyszczalni ścieków w sposób ciągły dostosowuje nastawy urządzeń wykonawczych, głównie wydajności pracy dmuchaw powietrza. Zadaniem systemu automatyki oczyszczalni ścieków jest kontrola zmian w reaktorze biologicznym wynikających ze zmienności dopływających ścieków surowych.

Efektem wdrożenia systemu optymalizacji pracy bloków biologicznych jest zwiększenie efektywności zarówno technologicznej jak i energetycznej, a co za tym idzie wymierne korzyści ekonomiczne.

Automatyka przemysłowa i systemy monitoringu sieci wodociągowych

Systemy monitoringu sieci wodociągowych

Wdrażane przez nas systemy monitoringu sieci wodociągowych umożliwiają efektywne zarządzanie majątkiem sieciowym poprzez skrócenie czasów wykrywania uszkodzeń i możliwości dokładnej ich lokalizacji. Efekt ten uzyskujemy poprzez głęboką integrację z systemem informacji geograficznej (GIS), a w połączeniu z modelem numerycznym stanowią idealną bazę do stworzenia inteligentnego systemu zarządzania majątkiem sieciowym.

Oferujemy kompleksową realizację przedsięwzięć z zakresu monitoringu sieci wodociągowych.

Automatyka przemysłowa i systemy sterowania monitoringu energetycznego

Systemy monitoringu energetycznego

Systemy monitoringu energetycznego, umożliwiają skuteczne zarządzanie siecią energetyczną. Efekt ten uzyskujemy poprzez koncentracje urządzeń energetycznych do jednolitego systemu transmisyjnego w celu akwizycji danych do serwerów monitoringu i rozliczeń energii. Koncentracja urządzeń energetycznych, realizowana jest za pomocą dopasowanych do rozwiązań mediów – od sieci bezprzewodowych po połączenia światłowodowe. Wysoką dostępność oraz bezpieczeństwo danych zapewniamy redundantnymi rozwiązaniami w zakresie topologii oraz sprzętu.

Integralną częścią systemu monitoringu energetycznego jest wizualizacja w systemie SCADA obrazująca stan urządzeń energetycznych, sterowników PLC oraz elementów infrastruktury sieciowej.

BRANŻE PRZEMYSŁU

Branże, dla których pracujemy

ENERGETYKA WYTWÓRCZA

Posiadamy bogate doświadczenie na wszystkich węzłach technologicznych w elektrowniach i elektrociepłowniach.
W szczególności specjalizujemy się w:

 • układach nawęglania
 • układach podawania biomasy
 • odsiarczania i odazotowania spalin
 • instalacji suspensji
 • systemach uzdatniania i dochładzania wody
 • układach kotłowych w tym także bloków gazowych
 • układach olejowych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projektujemy i wykonujemy instalacje elektrycznie i AKPiA dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej:

 • oczyszczania ścieków
 • stacji uzdatniania wody
 • sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
 • przepompownie ścieków
 • pompownie wody

PRZEMYSŁ METALURGICZNY

Zajmujemy się projektowaniem automatyki oraz kompleksową realizacją zadań z zakresu automatyzacji, sterowania oraz instalacji elektrycznych dla obiektów przemysłowych.

PRZEMYSŁ CHEMICZNY I PETROCHEMICZNY

Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania poprawiające wydajność produkcji. Wdrażamy projekty automatyki przemysłowej firm z branży chemicznej i petrochemicznej.

HYDROTECHNIKA

Doświadczenie zdobyte podczas dotychczasowych realizacji inwestycji na obiektach hydrotechnicznych pozwala nam na oferowanie naszym Klientom kompleksowych usług w zakresie branży elektrycznej, AKPiA oraz teletechnicznej dedykowanych dla tego typu obiektów. Podejmujemy się zarówno kompleksowych realizacji w zakresie modernizacji takich obiektów jak śluzy, jazy, stopnie wodne, zbiorniki, elektrownie wodne jak i mniejszych modernizacji obejmujących swoim zakresem tylko cześć instalacji obiektowych. Prace wykonujemy z świadomością znaczenia tych obiektów dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Automatyka przemysłowa, automatyzacja produkcji przemysłowej i procesów w firmie, projektowanie systemów

REFERENCJE

Zaufali nam

Wśród naszych Klientów znajdują się między innymi:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • PGE GiEK S.A.
 • Enea Wytwarzanie S.A.
 • CIECH S.A.
 • Tauron Wytwarzanie S.A.
 • Tauron Dystrybucja S.A.
 • Veolia Energia Poznań S.A.
 • Veolia Energia Łódź S.A.
 • PCC Rokita S.A.
 • PKN Orlen S.A.
 • TAMEH Polska Sp. z o.o.
 • PERN S.A.
 • LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.
 • Kogeneracja S.A.
 • MPWiK Wrocław S.A.
 • MPWiK Warszawa S.A.
 • LPWiK S.A.
 • Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
 • Państwowa Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Renomowani dostawcy

Nasze rozwiązania oparte są na najwyższej jakości podzespołach renomowanych firm.