WYBRANE REALIZACJE

Energetyka wytwórcza

 

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Wydzielenie sterowania cz. elektrycznej od cz. technologicznej oraz wymiana sterowników z odtworzeniem systemu DCS instalacji nawęglania.

PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Opole

Wykonanie układu AKPiA dla układu nawęglania pozablokowego oraz wykonanie instalacji AKPiA dla pozablokowego układu oleju opałowego lekkiego w ramach zadania budowy nowych blokow 5 i 6 w PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Opole.

Veolia Energia Poznań S.A.

Budowa stacji rozładunku, magazynowania i podawania oleju lekkiego do kotłów PTWM.

WYBRANE REALIZACJE

Ochrona środowiska

 

LPWiK S.A.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie branży elektrycznej i AKPiAwraz z wdrożeniem układu sterowania SIMATIC S7 oraz wizualizacji WinCC.

MPWiK Warszawa S.A.

Wykonanie robót budowlanych obejmujących roboty AKPiA w ramach zadania pn.: „Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja Pompowni I i II stopnia”.

PWiK Oświęcim Sp. z o.o.

Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągową.

Wybrane Realizacje

Przemysł metalurgiczny

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Wykonanie instalacji AKPiA w zadaniu pn.: „Stacja segregacji i zagęszczania odpadów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą”.

Rozbudowa systemu monitoringu i rozliczeń energii elektrycznej oraz mediów energetycznych w O/ZWR.

Prace branży elektrycznej i AKPiA przy wymianie układów pompowych w ZWR Polkowice dla etapu II w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja układów klasyfikacji w O/ZWR”.

Wybrane Realizacje

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

 

PCC Rokita S.A.

Generalne wykonawstwo prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych oraz AKPiA wraz z dostawą urządzeń i montażem dla potrzeb budowy nowej stacji zmydlania na instalacji tlenku propylenu.

Prace branży elektrycznej i AKPiA – „Budowa Instalacji do wytwarzania polioli polieterowych V ciąg RTP-2”.

Wykonanie całościowe prac programistycznych i montażowych branży elektrycznej, AKPiA i mechanicznej dla potrzeb nowego systemu DCS dla instalacji Tlenku Propylenu CTP-3.

Wybrane Realizacje

Hydrotechnika

 

RZGW Wrocław Sp. z o.o. (obecnie Wody Polskie)

Roboty elektryczne i teletechniczne w ramach zadania pt.: „Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich (remont śluzy Różanka)”.

Wykonanie prac z zakresu AKPiA w ramach modernizacji stopnia wodnego w Brzegu Dolnym.

Wykonanie prac elektrycznych i AKPiA w ramach zadania: „Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki”.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Zapoznaj się z ofertą kompleksowej realizacji przedsięwzięć w zakresie automatyki oraz elektryki.