Problemy występujące w obszarze intralogistyki

W obszarze intralogistyki wewnątrzzakładowej napotyka się wiele problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na wydajności i efektywność procesów. Wykorzystanie robotów mobilnych typu AMR i AGV pozwala na minimalizację tych problemów oraz ich skuteczne rozwiązanie.

Typy robotów mobilnych i różnice pomiędzy nimi

ROBOTYKA

AGV

AGV to robot mobilny, który jest zaprogramowany do wykonywania określonych zadań i porusza się po ściśle wyznaczonych ścieżkach za pomocą systemu prowadzenia. AGV są zazwyczaj wykorzystywane do transportu ładunków wzdłuż określonych tras, np. na linii produkcyjnej. Mogą być wyposażone w różne rodzaje zabezpieczeń, aby zapobiegać kolizjom.

AMR

AMR to robot mobilny, który jest w stanie poruszać się po dowolnej powierzchni dzięki wbudowanym systemom nawigacyjnym i czujnikom. Roboty AMR wykorzystują technologie takie jak: LIDAR, czujniki laserowe, czy kamery wizyjne, aby analizować i mapować swoje otoczenie, dzięki czemu są w stanie samodzielnie wykrywać przeszkody i je omijać.

Rozwiązania AMR są bardziej elastyczne niż AGV i mogą być stosowane w różnych obszarach, takich jak transport towarów, dostarczanie materiałów na linię produkcyjną lub sprzątanie.

AMR

AGV

Sposób nawigacji

Czujniki nawigacyjne, LIDAR, kamery wizyjne, czujniki laserowe

Wyznaczone ścieżki, taśmy magnetyczne (follow the line)

Sposób przezbrojenia

Wprowadzenie nowej trasy
w oprogramowaniu wraz z modyfikacją mapy, jeżeli wymagane

Wytyczenie nowych ścieżek przy użyciu taśmy lub innego oznakowania poziomego na posadzce

Najczęstsze zastosowania

Transport towarów, dostarczanie materiałów na linię produkcyjną lub sprzątanie

Transport ładunków

Intralogistyczne systemy informatyczne – roboty mobilne

Zalety zastosowania robotów mobilnych

Zastosowanie robotów mobilnych AMR (ang. Autonomous Mobile Robots) w procesie wdrażania robotyzacji przemysłu niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim są one w stanie wykonywać zadania transportowe w sposób bardziej efektywny niż klasyczne pojazdy AGV (ang. Automated Guided Vehicles). Dzieje się tak, ponieważ roboty mobilne nie wymagają specjalnej infrastruktury i mogą dynamicznie reagować na zmiany w otoczeniu oraz dostosowywać się do zmiennych warunków produkcyjnych.

 

Kolejną zaletą robotów mobilnych AMR jest ich zdolność do dostosowania się do różnych zadań i zastosowań. Roboty te mogą być wykorzystywane w różnych branżach, tj. przemysł spożywczy, farmaceutyczny, motoryzacyjny i logistyka. Dzięki temu stanowią wszechstronne rozwiązanie, które może być stosowane w różnych obszarach produkcji. Platformy robotów mobilnych mogą być dowolnie konfigurowane według indywidualnych potrzeb Klienta. Wymagane jest przeprowadzenie odpowiedniej walidacji rozwiązania, aby zapewnić zgodność z przepisami i nadanie znaku CE.

Roboty mobilne AMR posiadają także szereg cech, które przekładają się na zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym. Dzięki zdolnościom autonomicznego przemieszczania się, roboty są w stanie unikać kolizji z innymi pojazdami, maszynami i pracownikami. Ponadto, ich wykorzystanie do wykonywania zadań transportowych i logistycznych przekłada się na zmniejszenie liczby niebezpiecznych prac, wykonywanych przez ludzi, co przyczynia się do poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym.

 

Wreszcie, roboty mobilne AMR są bardziej ekonomiczne niż tradycyjne pojazdy AGV. Nie wymagają one inwestycji w specjalną infrastrukturę techniczną, co pozwala na zredukowanie kosztów związanych z utrzymaniem i modernizacją urządzeń AMR. Ponadto, roboty mobilne AMR są bardziej energooszczędne, dzięki czemu ich eksploatacja jest tańsza.

Jako integrator systemów zrobotyzowanych, oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie robotów mobilnych, takich jak AMR i AGV. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów, jesteśmy w stanie dostarczyć najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, które zwiększają wydajność i efektywność procesów produkcyjnych.

Wpisz swój adres e-mail i otrzymaj bezpłatną wycenę systemu!

Wyślij wiadomość


    x