Dane kontaktowe

 
PROCOM SYSTEM S.A.
ul. Północna 15-19 bud. 2.2.
54-105 Wrocław

  +48 71 77 66 700
  biuro@procomsystem.pl
 
 
Dane rejestrowe

NIP 899-02-04-851
REGON 008044238

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000050817

Kapitał zakładowy PROCOM SYSTEM S.A. wynosi 3 300 000 zł i został w całości wpłacony.
 
 
    

Napisz do nas!

 

     
    Jestem zainteresowany ofertą z zakresu:
     
    AutomatykaRobotykaInformatykaHydroekologia