Informacja o wyborze nowego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

20.10.2021 r.
 
PROCOM SYSTEM S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.10.2021 r. jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy został wybrany Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18.
 
___
 

Informacja o złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

18.10.2021 r.
 
PROCOM SYSTEM S.A. informuje, że w związku ze złożeniem przez mBank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 27.10.2021 r.
 
___
 

Informacja o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

22.04.2020 r.
 
PROCOM SYSTEM S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.04.2020 r. jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy został wybrany mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18.

W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez mBank S.A. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla Spółki i każdego jej akcjonariusza. Akcjonariusze będą mogli żądać wydania w formie papierowej lub elektronicznej informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy.
 
___
 

V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

24.11.2020 r.
 
Zarząd PROCOM SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19 bud.2.2., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000050817 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy PROCOM SYSTEM S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do 30.11.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 
___
 

IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

09.11.2020 r.
 
Zarząd PROCOM SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19 bud.2.2., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000050817 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy PROCOM SYSTEM S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do 30.11.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 
___
 

III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

21.10.2020 r.
 
Zarząd PROCOM SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19 bud.2.2., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000050817 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy PROCOM SYSTEM S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do 30.11.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 
___
 

II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

07.10.2020 r.
 
Zarząd PROCOM SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19 bud.2.2., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000050817 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy PROCOM SYSTEM S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do 30.11.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
 
___
 

I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

16.09.2020 r.
 
Zarząd PROCOM SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19 bud.2.2., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000050817 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy PROCOM SYSTEM S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do 30.11.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą, wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.