4 maja ukazał się artykuł opisujący wykorzystanie systemu NEPTUN do ograniczenia populacji karpia w jeziorach Minnesota. Zapraszamy do przeczytania.

Na świecie występują sytuacje, gdzie pojawienie się gatunków ryb, które wcześniej nie występowały na danym terenie, powoduje zachwianie równowagi pomiędzy tymi gatunkami a gatunkami ryb rodzimych. W skrajnych przypadkach doprowadzić to może do ograniczenia populacji ryb lokalnie występujących oraz zlikwidowania gospodarki rybackiej opartej na tych gatunkach.

Taka sytuacja wystąpiła właśnie w obszarze Wielkich Jezior w USA i Kanadzie. Pojawienie się gatunków obcych, takich jak minog morski czy karp azjatycki, spowodowało zmniejszenie populacji łososia oraz pstrąga oraz bardzo duże straty w gospodarce rybackiej. Aby ochrona ryb rodzimych była skuteczniejsza, w celu ograniczenia populacji ryb inwazyjnych stosowane są obecnie środki chemiczne. Testowane są również różne urządzenia, które mają za zadanie blokowanie dostępu do miejsc tarłowych dla tych gatunków.

W artykule opisano nasz system NEPTUN, który poprzez wytworzenie odpowiedniego pola elektrycznego pomiędzy rzędem elektrod dodatnich i ujemnych, zainstalowany w poprzek rzeki, blokuje przemieszczanie się ryb do miejsc tarłowych i umożliwia ukierunkowanie ryb do pułapki. Instalując system pod odpowiednim kątem i umieszczając na jednym z końców pułapkę, NEPTUN może bardzo skutecznie ukierunkowywać ryby do tej pułapki. Taka ochrona przed gatunkami inwazyjnymi daje możliwość ograniczenia używania środków chemicznych, których skutki oddziaływania na inne organizmy są jeszcze do końca nie znane.

 PRZECZYTAJ ARTYKUŁ