Oferta

Nasza oferta w zakresie automatyki

Dedykowane rozwiązania

Energetyka wytwórcza

dla:

 • bloków energetycznych
 • instalacji odsiarczania i oczyszczania spalin
 • instalacji nawęglania i podawania biomasy
 • instalacji odpopielania i odżużlania
 • instalacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • układów ciepłowniczych

Dedykowane rozwiązania

Ochrona środowiska

dla:

 • oczyszczalni ścieków
 • stacji uzdatniania wody
 • sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
 • pompowni

Dedykowane rozwiązania

Przemysł

dla przemysłów:

 • chemicznego i petrochemicznego
 • górniczo-hutniczego
 • motoryzacyjnego
 • spożywczego
 • farmaceutycznego

Dedykowane rozwiązania

Hydrotechnika

dla:

 • lorem ipsum

Najwyższa jakość podzespołów

Rozwiązania oparte na urządzeniach renomowanych firm