Towarzystwo Chirurgów Polskich prowadzi działalność szkoleniową w ramach posiedzeń naukowych w celu podnoszenia kwalifikacji i wiedzy naukowej chirurgów praktyków w makroregionie Dolnego Śląska.