Wsparcie programu z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej pod hasłem „Numery Twoich Przyjaciół 998-112”.