NASZE KOMPETENCJE

Oferta dla energetyki

Nasze rozwiązania dedykowane są dla:

  • bloków energetycznych
  • instalacji odsiarczania i oczyszczania spalin
  • instalacji nawęglania i podawania biomasy
  • instalacji odpopielania i odżużlania
  • instalacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
  • układów ciepłowniczych

NASZE DOŚWIADCZENIE

Wdrożenia w kraju i na świecie

Wśród dotychczasowych klientów PROCOM SYSTEM znajduje się wiele polskich i zagranicznych elektrowni, które dzięki zastosowanym systemom automatyki i informatyki zoptymalizowały koszty produkcji oraz zwiększyły bezpieczeństwo procesów.

350 ton na dobę
to łączna wydajność układów transportu węgla sterownych
automatyką PROCOM SYSTEM w polskich elektrowniach