NASZE KOMPETENCJE

Oferta dla ochrony środowiska

Nasze rozwiązania dedykowane są dla:

  • oczyszczalni ścieków
  • stacji uzdatniania wody
  • sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
  • pompowni

NASZE DOŚWIADCZENIE

Wdrożenia w kraju i na świecie

Wśród dotychczasowych klientów PROCOM SYSTEM znajduje się wiele polskich firm z branży ochrony środowiska, które dzięki zastosowanym systemom automatyki i informatyki zoptymalizowały koszty produkcji oraz zwiększyły bezpieczeństwo procesów.

Ponad 51 000 000 m3/rok
wody monitoruje nasz system automatyki we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków