Władze Spółki

 

Artur Wójcikowski 
Prezes Zarządu PROCOM SYSTEM S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania Projektami, program doskonalenia umiejętności menedżerskich MANAGEMENT oraz Akademię Strategicznego Przywództwa organizowane przez Kanadyjski Instytut Zarządzania we współpracy z Harvard Business School Publishing. W latach 1996-1998 współpracował z TIM S.A. Od roku 1999 związany z ELEKTROTIM S.A. W latach 2003-2008 Wiceprezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Od roku 2009 r. Prezes Zarządu PROCOM SYSTEM S.A.

 

Bogdan Doliński 
Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy 

Absolwent, a następnie pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym m.in. kurs na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zakończony egzaminem państwowym. Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych kilku spółek handlowych. W latach 1991- 2002 pracował w firmie Elektromontaż Wrocław, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Finansowego, a następnie Prezesa Zarządu. W latach 2005-2007 pracował na rzecz ELEKTROTIM S.A., gdzie m.in. pełnił funkcję Dyrektora Handlowego. Od maja 2007 r. jest Członkiem Zarządu - Dyrektorem Finansowym PROCOM SYSTEM S.A.

 

Janusz Budziak
Członek Zarządu - Dyrektor Zakładu Automatyki Energetyki

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika. Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie Produkcją i Usługami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Zarządzanie Projektami na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, Psychologię w Biznesie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Prawo Gospodarcze i Handlowe na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu na Politechnice Wrocławskiej. Z firmą PROCOM SYSTEM S.A. związany od 2006r. jako Asystent Projektanta, następnie Projektant, Kierownik Projektu, Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Projektów w Energetyce. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zakładu Automatyki Energetyki.

 

Rada Nadzorcza PROCOM SYSTEM S.A.

Andrzej Diakun
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Zawilak
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Myślecki
Członek Rady Nadzorczej