Aktualności

PROCOM SYSTEM patronem technologicznym warsztatów "Optymalizacja doboru paliw węglowych"

 

18 lipca br. w Krakowie odbyły się ogólnopolskie warszaty poświęcone optymalizacji doboru paliw węglowych na potrzeby wytwarzania energii. W spotkaniu wzięli udział menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za kontrolę jakości paliw w elektrowniach, ciepłowniach, kopalniach oraz spółkach obrotu paliwami. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zespół CBE Polska we współpracy z Profesorem Wiesławem Rybakiem - kierownikiem Zakładu Inżynierii i Technologii Energetycznych Politechniki Wrocławskiej. Swoim patronatem imprezę objęła również firma PROCOM SYSTEM.

Podczas warsztatów eksperci PROCOM SYSTEM przybliżyli uczestnikom funkcjonowanie systemu OPTELON umożliwiającego ocenę strat i kosztów rozruchowych elektrowni. Na przykładzie wdrożenia systemu kontroli strat rozruchowych w Elektrowni Opole specjaliści przedstawili oszczędności uzyskane m.in. dzięki skróceniu czasu rozruchu bloku o 10-20 minut (i tym samym ograniczenie strat energii o ok. 10%), ograniczeniu zużycia mazutu o ok. 20-25 ton oraz realizacji zrzutów obciążenia w sytuacjach awaryjnych bez wyłączania zespołów młynowych i załączania palników olejowych. Ponadto dzięki wprowadzonym usprawnieniom podczas 100 rozruchów udało się obniżyć w Elektrowni Opole poziom emisji CO2 do 10.000 ton, NOX do 15 ton i SO2 do 100 ton.

Drugim z omawianych rozwiązań informatycznych był MESKAN – system kontroli eksploatacji pracy bloków energetycznych i ciepłowniczych oraz korzyści wdrożenia w Elektrociepłowni Wrocław. MESKAN umożliwia on przeprowadzenie zaawansowanej walidacji danych (rachunku wyrównawczego), ocenę energetycznej pracy bloków oraz kotłów wodnych, a także diagnostykę energetyczną maszyn i urządzeń. Wchodzące w skład diagnostyki odchylenia eksploatacyjne wyliczane są w oparciu o krzywe korekcyjne i charakterystyki energetyczne urządzeń. Otrzymane informacje pozwalają na identyfikację źródeł nadmiernych strat energii i analizę ekonomiczną strat (w odniesieniu do stanu referencyjnego).

> relacja z warsztatów "Optymalizacja doboru paliw węglowych"

wróć