Aktualności

II Konferencja "Jakość energii i efektywność energetyczna 2011"

W dniach 17-18 listopada 2011 r. w Trzebieszowicach odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna "Jakość energii i efektywność energetyczna 2011". Głównym celem konferencji było upowszechnianie wiedzy o technicznych i ekonomicznych aspektach poprawy jakości energii elektrycznej, jak również przegląd rynku w zakresie urządzeń i systemów służących monitorowaniu jakości energii oraz poprawie efektywności energetycznej.

Tematyka konferencji objęła następujące zagadnienia:

  • Znaczenie badania jakości energii elektrycznej
  • Prawne i ekonomiczne aspekty badania jakości energii elektrycznej
  • Smart metering – teraźniejszość i przyszłość
  • Pomiary parametrów JEE
  • Efektywność energetyczna
  • Odnawialne źródła energii a jakość energii

Organizatorem konferencji była firma PROCOM SYSTEM S.A. Instytucjami wspólpracującymi były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej oraz Komitet Naukowo-Techniczny SEP ds. Jakości Energii Elektrycznej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za obecność na Konferencji. Mamy nadzięję, że program konferencji spełnił Państwa oczekiwania, a możliwość wymiany informacji pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym, również podczas nieformalnych rozmów, okazała się cennym doświadczeniem.


wróć