Aktualności

I Konferencja Naukowo-Techniczna JAKOŚć ENERGII 2010

Zapraszamy Państwa do udziału w I Konferencji Naukowo-Technicznej JAKOŚć ENERGII 2010, która odbędzie się w dniach 25 - 26 listopada 2010r. w Piechowicach (k. Szklarskiej Poręby). Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu jakości energii oraz rejestracji i analizy zjawisk w sieciach elektroenergetycznych.

Konferencja adresowana jest do specjalistów zajmujących się problemami jakości energii w sieciach elektroenergetycznych (inżynierów-praktyków oraz pracowników wyższych uczelni, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych). W ramach konferencji przewidziano wykłady merytoryczne, dyskusje tematyczne oraz wystawy techniczne.
Nie zabraknie również czasu na wymianę doświadczeń pomiędzy Uczestnikami.

Tematyka konferencji:
âÂ?˘ Parametry jakości energii elektrycznej - wyznaczanie i normalizacja
âÂ?˘ Metody analizy jakości energii elektrycznej - modelowanie i symulacja
âÂ?˘ Pomiary jakości energii elektrycznej - analizy wyników pomiarów w celach diagnostycznych
âÂ?˘ Metody poprawy jakości energii elektrycznej - filtry, kompensatory mocy
âÂ?˘ Jakość energii w warunkach rynkowych - ekonomiczne aspekty jakości energii i koszty zasilania

Komitet Naukowo-Techniczny
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, AGH w Krakowie
prof. dr hab. inż. Andrzej Bień, AGH w Krakowie
mgr inż. Paweł Kazimierczuk, PROCOM SYSTEM S.A.

Organizatorami konferencji są firma PROCOM SYSTEM S.A. oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Patronat medialny nad konferencją objęły Wiadomości Elektrotechniczne.

Więcej informacji nawww.jakoscenergii.pl

wróć