Aktualności

PROCOM SYSTEM Partnerem Klastra ICT

PROCOM SYSTEM przystąpił do Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych  i Komunikacyjnych. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 19 marca br. w sali senatu Politechniki Wrocławskiej. 

Celem Klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych jest stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich innowacyjnych firm, działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych.

Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT i gospodarki europejskiej oraz synergicznemu rozwojowi trzech elementów "triady wiedzy" - tzn. badań naukowych, wdrożeń dla innowacyjnego przemysłu i kształceniu.

Więcej informacji na stronie:http://www.ict-cluster.wroc.pl/


wróć