Zakład Systemów Hydroekologicznych

 

Dyrektor Zakładu 
Emil Kukulski
tel. kom. +48 782 710 010
emil.kukulski@procomsystem.pl

 

Dyrektor Rynku
Piotr Augustyn
tel. kom. +48 782 710 074
piotr.augustyn@procomsystem.pl

info@fishprotection.eu www.fishprotection.eu