Optelon

Optymalizacja procesu rozruchowego bloku energetycznego

Optelon to nieocenione źródło danych wspomagające służby kontroli eksploatacji w analizie przebiegu odstawiania i rozruchu bloków energetycznych i ciepłowniczych. System wylicza łączne koszty oraz straty energii, jakie ponosi wytwórca w związku z cyklem odstawienie - postój - rozruch bloku. Parametry wyznaczane są w trybie bieżącym, co pozwala na śledzenie strat w kolejnych fazach cyklu oraz uzyskanie poprawnych wyników również w przypadkach, kiedy proces rozruchu odbiega od warunków optymalnych.

Wyznaczanie strat i kosztów uruchomień – metoda bezpośrednia

Do wyznaczania strat energii podczas rozruchu zastosowano metodę polegającą na bezpośrednim wyznaczeniu ilości zużytych paliw, energii elektrycznej, wody uzupełniającej oraz  odprowadzonych ścieków. Na podstawie wielkości rejestrowanych automatycznie oraz wprowadzonych "ręcznie" jednostkowych cen i kosztów zużytych czynników, wyznaczane są straty  i koszty uruchomień.  

W trakcie trwania cyklu rozruchowego bloku poszczególne wielkości związane z obliczeniami strat i kosztów mogą być na bieżąco obserwowane za pomocą wykresów oraz obrazów. 

Wartości strat wzorcowych dla każdego z etapów rozruchu są wyznaczane on-line na podstawie bazy rozruchów wzorcowych, zarządzanej przez uprawnionego użytkownika.

Obserwacja parametrów cyklu rozruchowego

- Straty energii wzorcowe i rzeczywiste

- Koszty wzorcowe i rzeczywiste

- Czas trwania poszczególnych etapów cyklu rozruchowego oraz postoju bloku

- Informacja o aktualnie realizowanym etapie

- Przekroczenie lub zapas strat lub kosztów obliczony w stosunku do wartości wzorcowych

- Narastające i sumaryczne koszty w rozbiciu na:

 • koszt paliw i energii,
 • koszt wody uzupełniającej i ścieków,
 • koszt zagospodarowania żużla i popiołu,
 • koszt uprawnień do emisji CO2.

Podstawowe funkcje systemu Optelon

 • - ocena jakości procesu odstawienia i rozruchu
 • - analiza strat poniesionych w poszczególnych etapach rozruchu bloków i wprowadzenie zmian w procedurach rozruchu
 • - kontrola prawidłowości prowadzenia rozruchu (przestrzeganie procedur oraz utrzymywanie parametrów w dopuszczalnych granicach)
 • - analiza wrażliwości kosztów odstawienia i rozruchu na zmiany cen

TWOJE KORZYŚCI

Poprawa efektywności energetycznej

 • - zmniejszenie kosztów w fazie odstawienia i rozruchu
 • - doskonalenie eksploatacji bloku energetycznego w stanach nieustalonych
 • - skrócenie czasu rozruchu
 • - ograniczenie zużycia paliwa

Większa dbałość o środowisko

 • - obniżenie emisji szkodliwych gazów  i dwutlenku węgla do atmosfery
 • - zmniejszenie ilości ścieków
 • - kontrola spełniania przepisów wynikających z dyrektyw unijnych

Rzetelna informacja  o procesie rozruchowym

 • - możliwość analizy strat poniesionych w poszczególnych etapach rozruchu bloków
 • - bezpośrednia (on-line) oraz historyczna (statystyki) ocena strat i kosztów rozruchowych
 • - możliwość wykorzystania wyników obliczeń do wykazania efektów z przeprowadzonych działań w zakresie poprawy efektywności wytwarzania energii
 • - narzędzie do negocjowania warunków odstawień i rozruchów
 • - baza danych do planowania wydatków na następny okres

Zwiększenie bezpieczeństwa

 • - kontrola prawidłowości prowadzenia rozruchu (przestrzeganie procedur oraz utrzymywanie parametrów w dopuszczalnych granicach), w tym podpowiedzi dla operatora
 • - wzrost wiedzy i świadomości personelu

 

pobierz ulotkę Optelon (0,5 MB)

 

 

logo-optelon

 

Kontakt ze Specjalistą:

Adam Rybski
Dyrektor Rynku
Zakład Informatyki Przemysłowej
adam.rybski@procomsystem.pl