Vectan

Zadbaj o niezawodność parku maszynowego

Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji, umożliwiającym stały monitoring parku maszynowego w przedsiębiorstwie. Aplikacja cyklicznie sprawdza stan urządzeń (on-line/quasi on-line), bazując na wynikach zdefiniowanych algorytmów obliczeń.

W oparciu o tę wiedzę użytkownik jest w stanie dokonywać niezbędnych ocen, precyzyjnie planować budżet oraz doskonalić procedury związane z obsługą maszyn. System może udostępniać dane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także przesyłać je bezpośrednio do innych systemów zarządzania (ERP, BI). 

Wsparcie dla służb utrzymania ruchu

Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich informacji eksploatacyjnych i diagnostycznych, Vectan wspiera pracę służb remontowych oraz zespołów zajmujących się utrzymaniem ruchu. System pozwala na automatyzację rejestracji czasów pracy i postoju urządzeń. Udostępnia zagregowane informacje o aktualnym stanie maszyn oraz statystyki wykorzystania. Pomaga również planować remonty w oparciu o faktyczny stan eksploatacyjny. Vectan może być uzupełniony o moduł zarządzania pracownikami i ich czasem pracy.

Wbudowane funkcje branżowe i matematyczne pozwalają na wyliczanie on-line kluczowych wskaźników eksploatacji (czas pracy w różnych warunkach, rzeczywiste zużycie urządzeń, wskaźnik dostępności, wskaźnik awaryjności, roczny koszt utrzymania itp.).

 Główne funkcje systemu Vectan:

 • - inwentaryzacja urządzeń należących do różnych ciągów technologicznych
 • - rejestracja i dostarczanie informacji  o aktualnym stanie urządzeń, w oparciu o rzeczywisty czas pracy (powiązanie z systemami automatyki)
 • - sygnalizowanie konieczności interwencji w przypadku przekroczenia zadanych wartości progowych
 • - optymalizacja harmonogramów przeglądów i czynności eksploatacyjnych
 

TWOJE KORZYŚCI

Usystematyzowanie wiedzy o stanie technicznym urządzeń

 • - stały dostęp do aktualnych i historycznych informacji o wszystkich maszynach eksploatowanych w przedsiębiorstwie
 • - sprawne zarządzanie procedurami nadzoru wyposażenia i inną dokumentacją

Większa efektywność produkcji

 • - wyeliminowanie nieplanowanych przestojów
 • - podniesienie jakości produkcji dzięki utrzymywaniu wysokiej sprawności maszyn
 • - właściwe planowanie przeglądów i innych czynności obsługowych wyposażenia

Poprawa bezpieczeństwa

 • - poprawa bezpieczeństwa obsługi urządzeń dzięki ich właściwej eksploatacji
 • - lepsza diagnostyka oraz analiza stanu technicznego maszyn i urządzeń
 • - wczesne wykrywanie przyczyn i objawów awarii
 • - optymalizacja rozkładu obciążenia urządzeń

Precyzyjne prognozowanie działań

 • - efektywne zarządzanie budżetem remontowym poprzez porównanie faktycznego stanu urządzeń z prognozą pracy
 • - kontrola i optymalizacja kosztów utrzymania urządzeń
 • - zmniejszenie magazynu części zamiennych 

 

pobierz ulotkę Vectan (0,5 MB)

 

vectan-logo

Kontakt ze Specjalistą:

Adam Rybski
Dyrektor Rynku
Zakład Informatyki Przemysłowej
adam.rybski@procomsystem.pl