Rozwiązania dla ochrony środowiska

Zapewniamy kompleksową realizację przedsięwzięć w zakresie automatyki oraz instalacji elektrycznych

Projektujemy i wykonujemy instalacje elektryczne, niskoprądowe oraz systemy automatyki dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Nasze rozwiązania dedykowane są dla:

  • - oczyszczalni ścieków
  • - stacji uzdatniania wody
  • - sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
  • - pompowni

Wykonujemy:

  • - systemy sterowania i wizualizacji 
  • - instalacje elektryczne i niskoprądowe
 
Z naszych rozwiązań korzystają:

 

 

Kontakt ze Specjalistą:

Zenon Ścigała
Dyrektor Rynku
Zakład Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu
zenon.scigala@procomsystem.pl

Paweł Biś
Dyrektor Rynku
Zakład Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu
pawel.bis@procomsystem.pl