Proman

Wiedza o stanach produkcji w czasie rzeczywistym

Proman X.4 to wzbogacona o zakres nowych funkcjonalności wersja dotychczasowego systemu Proman, wspomagającego od lat zarządzanie produkcją w  przedsiębiorstwach wielu branż. 
Proman X.4 pobiera dane z różnych systemów automatyki, przekształca je do jednolitego standardu, agreguje oraz archiwizuje. Może pracować samodzielnie bądź stanowić uzupełnienie systemów typu SCADA.
 
Od stacji operatora do integracji z ERP
 
Proman X.4 umożliwia monitoring bieżącego stanu produkcji przez operatorów procesów oraz służby utrzymania ruchu. Z uwagi na szereg wbudowanych funkcji matematycznych system jest również bogatym narzędziem analitycznym pozwalającym na przygotowywanie informacji  zarządczej.
 
Za pomocą webowego interfejsu dane udostępniane są użytkownikom on-line w postaci różnego typu raportów, wykresów oraz schematów.
 
Proman X.4 może być źródłem informacji o procesach produkcyjnych dla systemów zarządzania (klasy ERP i MES).
 
Szeroki obszar zastosowań

- elektrownie i elektrociepłownie

- gazownie, kopalnie

- zakłady produkcji chemicznej

- cementownie, koksownie

- oczyszczalnie ścieków

- przedsiębiorstwa wodociągowe

- huty

Agregowanie danych i obliczanie wskaźników

Proman X.4 wyposażony został w moduł przetwarzania danych, którego głównym celem jest agregowanie informacji oraz obliczanie różnorodnych wskaźników (opisujących stan instalacji technologicznej i proces produkcji). Obliczenia mogą być wykonywane automatycznie (w określonych momentach), spontanicznie (po zaistnieniu zdefiniowanego warunku, wprowadzeniu nowych wartości zmiennych) lub na żądanie.

System może przetwarzać dane bieżące, historyczne oraz prognozowane. 

Bezpieczna archiwizacja dzięki rozproszonej strukturze danych

Proman X.4 posiada własną przemysłową bazę klasy NoSQL, przechowującą dane bieżące (pierwotne oraz wyliczone wskaźniki), historyczne i prognozowane. Dane mogą być archiwizowane w pełni, przyrostowo, krótko- lub długoterminowo. Proman X.4 wyposażony jest również w funkcje zarządzania archiwami oraz umożliwia import z archiwów zewnętrznych.

Dane pochodzące z różnych źródeł oddzielone są od miejsca ich powstania i przechowywane w różnych lokalizacjach. Istnieje możliwość zastosowania tego modelu w odseparowanej strukturze sieciowej.

Łatwe przetwarzanie informacji w organizacjach o złożonej i rozproszonej strukturze

Moduł pracy grupowej systemu Proman X.4 umożliwia elektroniczne gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w przedsiębiorstwie lub przychodzących z zewnątrz. Pozwala on na dowolne definiowanie przebiegów dokumentów oraz nadawanie uprawnień w zakresie dostępu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa. 

Dokumenty mogą przyjmować postać szablonów uzupełnianych w ramach określonych procedur, jak na przykład:

- zgłoszenie awarii

- przekazanie zmiany (elektroniczna książka raportów dyspozytorów/kierowników zmian)

- zatwierdzenie budżetów

- planowanie i realizacja zadań remontowych

Użytkownicy systemu mogą samodzielnie konfigurować dokumenty przy użyciu oprogramowania Microsoft Visio z pakietu Office.
 
Odwzorowanie procesów dyskretnych dla każdego rodzaju produkcji
 
Proman X.4 posiada bazę danych przystosowaną do obsługi zarówno procesów ciągłych, jak i procesów dyskretnych. Pozwala to na wzbogacenie wiedzy o pracy przedsiębiorstwa. 
 
Proces dyskretny (opisujący np. wyprodukowanie jednego wyrobu, produkcję na konkretne zlecenie lub rozruch i odstawienia bloków energetycznych i instalacji chemicznych) w łatwy sposób może być powiązany z parametrami pracy instalacji, takimi jak ciśnienia i temperatury, ze zużyciem mediów lub z czasami trwania różnych faz produkcji. Ma to znaczenie nie tylko przy wyznaczeniu kosztów produkcji konkretnych wyrobów, ale jest także pomocne w określeniu powiązania pomiędzy jakością (liczba braków bądź liczba reklamacji) a warunkami produkcji.
 
 
TWOJE KORZYŚCI
 
Pełna wiedza o procesach produkcyjnych
 
- wykrywanie miejsc o nadmiernej energochłonności 
- optymalna gospodarka mediami
- bieżące wliczanie głównych wskaźników ekonomicznych
- stały dostęp do danych produkcyjnych w dowolnym miejscu i czasie
 
Zgromadzenie danych z różnych instalacji w jednym systemie
 
-benchmarking - możliwość porównywania parametrów pracy kilku instalacji i różnych zakładów 
- centralne zarządzanie budżetem dla wszystkich obiektów
- dostęp do informacji dla osób wyłącznie z określonymi uprawnieniami
 
Szybkie generowanie danych do obliczeń ekonomicznych
 
- zaawansowane algorytmy matematyczne systemu dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
- możliwość porównywania zużytych mediów
- automatyczne obliczenia kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
- sygnalizowanie przekroczeń
 
Bezpieczne gromadzenie i archiwizacja danych
 
- pełna automatyzacja i bezpieczeństwo agregowania oraz archiwizowania danych
- bezprzerwowe podłączanie nowych punktów pomiarowych w trybie online gwarantujące ciągłość pracy systemu i urządzeń
- łatwość zrządzania dostępem dużej liczby użytkowników systemu
 
Płynny przepływ i bezpieczna archiwizacja dokumentów
 
- samodzielne definiowanie oraz zmiana schematów przebiegów
- dynamiczne wprowadzanie zmian w dokumentach 
- możliwość jednoczesnej pracy kilku osób na tym samym dokumencie - pełna synchronizacja dostępu
- możliwość automatycznego uzupełniania raportów danymi produkcyjnymi z Proman X.4
- wykorzystanie bazy informacyjnej zgromadzonej w raportach pod kątem oceny procesów produkcyjnych
 
 

pobierz ulotkę Proman (1,2 MB)

 

 

 

 

logo-proman

 

Kontakt ze Specjalistą:

Adam Rybski
Dyrektor Rynku
Zakład Informatyki Przemysłowej
adam.rybski@procomsystem.pl