Praktyki i staże

Każdego roku dajemy szansę studentom na pokazanie  się od jak najlepszej strony w trakcie odbywania praktyk studenckich. Już na tym etapie staramy się wybrać tych najlepszych. Każdy praktykant realizuje program praktyki pod czujnym okiem opiekuna, który nadzoruje proces przekazywania młodym ludziom wiedzy i zdobywania przez nich pierwszych doświadczeń zawodowych. Mamy w naszych szeregach wielu pracowników, którzy właśnie od praktyk studenckich rozpoczęli swoją drogę zawodową w PROCOM SYSTEM S.A. Wielu z nich pracuje dziś na stanowiskach menedżerskich.

Uważamy, że jest to idealna droga do pozyskiwania i zatrudniania młodych ludzi – praktyka pozwala nam  poznać i sprawdzić ich potencjał, a młodzi ludzie dostają odpowiedź na pytanie czy nasza firma jest tą, z którą w przyszłości chcą się związać.

Jak wygląda cały proces związany z praktykami?

Program praktyk adresujemy do studentów oraz absolwentów Wydziału Elektrycznego, Elektroniki, Informatyki oraz pokrewnych. 

W wyniku spotkań wyłaniamy kandydatów spośród nadesłanych aplikacji.

Kryterium naszego wyboru jest nie tylko wiedza, ale przede wszystkim chęć rozwoju i nauki. 

Główne założenia odbycia praktyki:

  • - minimum 3 miesiące, na podstawie zawartej umowy o przyjęcie na praktykę absolwencką
  • - możliwość odbycia praktyki w trakcie całego roku
  • - każdy praktykant ma przydzielonego opiekuna w całym okresie odbywania praktyki
  • - praktyka płatna wg ustalonej dla wszystkich praktykantów stawki i zrealizowanych praktycznie godzin. Po zakończeniu praktyki, na podstawie oceny opiekuna, określana jest wysokość premii uzależnionej od zaangażowania i osiągniętych wyników.
  • - podsumowanie praktyki to krótka prezentacja, w której praktykant przedstawi nam  czego się nauczył, co mu się szczególnie w naszej firmie podobało, a może jest coś co chciałby zmienić. 

Pod koniec każdego roku organizujemy również konkurs na płatne praktyki, którego rozstrzygnięcie zostaje ogłoszone w trakcie corocznego Balu Elektryka, współorganizowanego przez nas z Samorządem Studenckim Politechniki Wrocławskiej. Dodatkową nagrodą jest darmowe zaproszenie dla 2 osób na Bal Elektryka.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Zadania pojawią się jesienią na naszej stronie internetowej.

---

Czekamy na Twoją aplikację :)

Aplikuj

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i szczegółach dalszego postępowania. Gwarantujemy pełną poufność nadesłanych zgłoszeń.