Meskan

Nadzór on-line nad procesami wytwarzania energii

System Meskan to nowoczesne narzędzie kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych. Jego podstawowym zadaniem jest nadzór nad procesami wytwarzania energii, a tym samym optymalizacja kosztów jej produkcji. 

Natychmiastowy dostęp do danych możliwy jest z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.  Meskan może zasilać danymi wynikowymi inne systemy zewnętrzne.

Zaawansowana walidacja danych – większa dokładność wyników

Dzięki walidacji pomiarów metodą rachunku wyrównawczego Gaussa system Meskan dostarcza najbardziej prawdopodobne dane do wyliczeń parametrów pracy bloku i urządzeń, podczas gdy tradycyjna walidacja pozwala jedynie na identyfikację błędów grubych np. uszkodzeń torów pomiarowych.

Zastosowana metoda gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników parametrów eksploatacji oraz wskaźników charakteryzujących proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.  Oprócz informacji o mierzonych i niezmierzonych parametrach dostarczana jest również informacja o jakości pomiarów. 

System Meskan jest wspólnym dziełem Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz PROCOM SYSTEM S.A.  

 

Funkcjonalności systemu Meskan

Ocena energetyczna eksploatacji bloków elektrowni i elektrociepłowni

 • - wyznaczanie sprawności energetycznej i wskaźnika jednostkowego zużycia energii chemicznej paliw na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
 • - wyznaczanie parametrów i wskaźników eksploatacyjnych maszyn i urządzeń  energetycznych
 • - określanie niepewności obliczeń i  analiza statystyczna głównych wskaźników techniczno-ekonomicznych

Diagnostyka energetyczna

 • - wyznaczenie odchyleń wskaźnika jednostkowego zużycia energii paliw od poziomu określonego referencyjnymi parametrami eksploatacji
 • - wyznaczanie charakterystyk energetycznych i kosztów wytwarzania energii

Symulacja

 • - symulacja wpływu podstawowych parametrów eksploatacyjnych na zużycie paliwa i uzyskiwane wskaźniki 

 

TWOJE KORZYŚCI

Optymalizacja zużycia i kosztów mediów

 • - wiedza o miejscach występowania i wielkości strat energii
 • - możliwość badania wpływu zmian parametrów eksploatacji na zużycie paliw
 • - analiza ekonomiczna strat (w odniesieniu do stanu referencyjnego)

Dostęp do wiarygodnej informacji

 • - stały dostęp do wiarygodnych danych o przebiegu procesu eksploatacji bloków oraz kosztach wytwarzania energii
 • - identyfikacja źródeł  nadmiernych strat energii
 • - on-line informacja o sprawności pracy bloku
 • - możliwość oceny prawidłowości działania aparatury pomiarowej
 • - obliczanie niepewności parametrów i wskaźników określających warunki eksploatacyjne

Doskonalenie pracy obsługi

 • - wzrost świadomości obsługi
 • - benchmarking (rozwój dzięki stosowaniu dobrych praktyk)
 • - możliwość określania efektywności przedsięwzięć modernizacyjnych

Poprawa bezpieczeństwa oraz lepsza diagnostyka

 • - możliwość przeprowadzania analiz bilansów energetycznych poszczególnych zespołów technologicznych
 • - wczesne wykrywanie nieprawidłowości w pracy aparatury pomiarowej
 • - wykazywanie konieczności przeprowadzenia remontów i efektów
 • - zmniejszenie ryzyka błędu w działaniach związanych z poprawą efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
 • - utrzymywanie optymalnej sprawności maszyn i urządzeń energetycznych

 

pobierz prezentację o systemie Meskan (2 MB)

 

logo-meskan

Kontakt ze Specjalistą:

Adam Rybski
Dyrektor Rynku
Zakład Informatyki Przemysłowej
adam.rybski@procomsystem.pl