Fundusze Europejskie

Projekt „System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych”

Termin realizacji projektu:
01.05.2017 r. – 31.12.2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu netto:
2 897 119,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
1 574 658,46 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia systemu oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.