Dane kontaktowe

PROCOM SYSTEM S.A.
ul. Północna 15-19 bud. 2.2.
54-105 Wrocław

tel. +48 71 77 66 700
fax +48 71 77 66 702
biuro@procomsystem.pl

Dane rejestrowe
NIP 899-02-04-851
REGON 008044238
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000050817
Kapitał zakładowy PROCOM SYSTEM S.A. wynosi 3 300 000 zł i został w całości wpłacony.