Certan

Konsekwencje złej jakości energii obciążają kosztami odbiorcę

Zła jakość energii elektrycznej to częsta przyczyna obniżenia wydajności produkcji oraz utraty zysków przez przedsiębiorstwa. Przerwy w zasilaniu mogą prowadzić do poważnego uszkodzenia sprzętu oraz produktów, będących w trakcie procesu wytwarzania.

Przykładowe konsekwencje zjawisk występujących w sieci:

 • - odkształcenia prądu - zwiększają straty w transformatorach, liniach i wszelkich elementach układu
 • - odkształcenia napięcia - powodują zwiększenie poboru odkształconego prądu
 • - zapady, przysiady napięcia - wywołują nieprawidłowe działanie urządzeń automatyki przemysłowej, odpadanie styczników, błędy synchronizacji i wiele innych
 • - wahania napięcia - wywołują tzw. efekt migotania światła.
 • - przepięcia - przyśpieszają proces degradacji izolacji i mogące uszkodzić elementy elektroniczne.

Lepsza diagnostyka – większa efektywność

System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych punktach sieci elektroenergetycznej. Dane mogą być udostępniane on-line do elektroenergetycznych systemów sterowania i nadzoru.

Pomiary w klasie A

Certan może pracować z urządzeniami różnych producentów.  Wysoka precyzja pomiarów gwarantowana jest dzięki współpracy z analizatorami jakości dokonującymi pomiarów w klasie A. System spełnia wymagania nakładane przez obowiązującą normę PN-EN 50160. Zapewnia kompletność transmisji, zabezpieczenie przed zmianą zawartości oraz kontrolę poprawności danych.

Certan posiada bogate narzędzia administracyjne pozwalające Użytkownikowi samodzielnie konfigurować system i dodawać nowe urządzenia rejestrujące.

Główne cechy systemu Certan:

 • - skalowalność i duża elastyczność – nawet do kilku tysięcy podłączonych urządzeń rejestrujących
 • - otwartość – akwizycja on-line informacji pochodzących z urządzeń pomiarowo-rejestrujących, o różnych standardach komunikacyjnych (np. COMTRADE, PQDIF, ModBus TCP, bazy SQL)
 • - automatyczne generowanie raportów przy przekroczeniu zadeklarowanych wartości parametrów (np. wg PN-EN 50160)
  • konfigurowalny eksport danych do formatów txt, csv, xls, pdf, PQDIF,COMTRADE, baz SQL  oraz do systemów zewnętrznych (BI)
 • - gwarancja kompletności transmisji danych pobieranych z zewnętrznych źródeł
 • - rejestracja wszystkich czynności wykonywanych w systemie przez Użytkowników
 • - zabezpieczenie serwera przed wyczerpaniem zasobów – automatyczny backup, automatyczny mailing o ilości dostępnych zasobów, automatyczne usuwanie niepotrzebnych danych
 • - stały dostęp do systemu przez dowolne urządzenie z przeglądarką internetową

 

TWOJE KORZYŚCI

Dla firm dystrybucyjnych

 • lepsza diagnostyka przyczyn zaburzeń
 • udokumentowanie dotrzymania wymaganych prawem parametrów JEE
 • wczesne wykrywanie zaburzeń i możliwość podjęcia działań naprawczych

Dla odbiorców energii

 • utrzymanie wydajności produkcji
 • przeciwdziałanie uszkodzeniom sprzętu
 • minimalizacja kosztów związanych z wszelkimi zjawiskami jakie wywołuje zła jakość energii

Rozstrzyganie sporów

 • skuteczne narzędzie arbitrażu przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii, dotyczących jakości energii elektrycznej

 

pobierz ulotkę Certan (0,5 MB)

 

logo-certan

Contact with specialist:

Adam Rybski
Market Manager
Industrial IT Department
adam.rybski@procomsystem.pl